Akupunktur ile Menopoz ve Tedavisi

alt Menopozda Akupunkturun yerini anlatmadan önce Menopozun ne olduğu, belirtileri, tanısı ve tedavisi konusunda bilgi vermeye çalışacağım.

Menopoz konusunda öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki, menopoz bir hastalık değil her kadının yaşamının bir döneminde mutlaka ortaya çıkacak olan bir süreçtir. İşte kadının ruh ve beden sağlığında önemli değişimlere neden olacak olan bu durumun iyi anlaşılması, kadının bu dönemden sonraki yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi açısından önemlidir.

Menopozkadının doğurganlık çağının sona ermesi ve adetten kesilmesidir. Bu durum için kesin bir yaş zamanı söylenememekle beraber genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkar.

İlk olarak adet düzeninde bozulmalarla başlar ve kişiye göre değişmekle beraber birkaç yıl içinde adetten kesilme meydana gelir. Tıbbi açıdan 6 aydır adet görmeyen bir kadına eğer adet görmeyi engelliyen gebelik, yumurtalık kisti, hormon bozukluğu gibi başka bir tıbbi neden de yoksa menopoz tanısı konabilir. Kesin tanısı ise FSH hormon düzeyinin 30'u geçmesiyle konur.


Menopoza giren bir kadında; ateş ve ter basma nöbetleri, uyku bozuklukları ve psikolojik değişiklikler, daha  ileri dönemlerde ise hormon eksiliğine bağlı olarak genital organlarında gerileme ve buna bağlı idrar sorunları ve cinsel sorunlar, hatta en sonunda bir takım sosyal sorunlar ortaya çıkabilir. Zaman içinde bütün organlarda gerileme belirtileri ve özellikle kemik erimeleri (Osteoporoz) ve buna bağlı kemik kırılmaları ortaya çıkabilir.

Baştan da ifade ettiğimiz gibi menopoz bir hastalık değildir ve illa da tedavi edilmesi gerekmez. Daha önceleri menopoza giren her kadına mutlak hormon tedavisi vermek gerekliliği gibi bir görüş hakimken, artık bu görüş yerini ancak zorunlu durumlarda ve sınırlı  düzeyde bir tedaviye bırakmıştır. Zira yapılan araştırmalar hormon tedavisinin  hiç de sanıldığı gibi masum bir tedavi olmadığını ortaya koymuştur.

Çok zorda kalınırsa düşük doz  ostrojen içeren preparatlar yine düşük doz antidepressiflerle birlikte kullanılmakta ve Osteoporoz bulguları varsa kemik metabolizmasını dengeleyici ajanlar tedaviye eklenmektedir. Daha da önemlisi hastanın yürüyüşler, yüzme, aerobik gibi yorucu olmayan dengeleyici fiziksel aktivitelerde bulunması; bahçesinde çalışmak gibi aktivitelerle doğaya yakın olması ve çevreyle sosyal ilişkilerini iyi düzeyde tutması planlanır.

Menopozda Akupunkturun Yeri

Yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi kadının yaşamındaki bu doğal sürece ilaçlarla müdahele etmenin akabinde, bir takım riskler de ortaya  çıkabilmektedir. Akupunktur tedavisinde ise hiç bir ilaç verilmeden kadının  doğal savunma mekanizması harekete geçirildiği için hiçbir tedavi riski alınmaksızın kadının problemleri giderilebilmekte ve yaşama uyumu çok daha iyi sağlanabimektedir. Çünkü burada söz konusu olan ateş ve ter basması gibi vücudun otonom dengesiyle ilgili durumlarda ve stres-uyku bozuklukları gibi psikolojik problemlerde akupunktur tedavisi çok etkili olmakta olup, biz bunu tedavi yaptığımız hastaların tamamına yakınında gözlemiş bulunmaktayız.

Burada özellikle gözden kaçırılmaması gereken durum, bu yapılan tedavinin kadına hiç bir kimyasal verilmeden yapılması ve yan etki içermemesidir. Yapılan bu tedaviyi ben adeta bir enstrümanın akord edilmesine benzetiyorum ve kadın o şekilde dengeli-huzurlu olabiliyor.

Aşağıda bu tedaviyi uyguladığımız bazı hastalarla ilgili sonuçları bulacaksınız.

Not:Bu hastaların hepsine tedaviden sonra 3 ay ve bir yıl gibi belli aralarla telefonla ulaşıldı ve durumları soruldu. Hepsi de tedaviden sonraki rahatlamalarının sürdüğünü belirttiler.

 

Hasta Adı

Yaşı

Şikâyeti

Tedavi Sonucu  Değerlendirme

G.B.

50

5 yıl önce adetten kesilmiş.Tedaviyle geçmeyen ve enfeksiyona bağlı olmayan vaginal akıntı,Cinsel isteksizlik.

10 seans akupunktur yapıldı. 3.seanstan itibaren akıntı azaldı. 7.seanstan itibaren eşi ile olan cinsel sorunlar ortadan kalktı.

P.Ö.

58

6 yıl önce adetten kesilmiş. Tedavilere rağmen ateş basmaları ver terlemeler hala sürüyor. Uykuları iyi değil, yaygın kas ve eklem ağrıları oluyor.

12 seans tedavi yapıldı.5. seanstan itibaren hasta kendini iyi hissetmeye başladı. Seansların bitiminde ateş basması kayboldu, uykular düzeldi, terleme azaldı, ama tam geçmedi.

S.A.

53

Bir yıldır menopozda. Ateş basması, terleme ve huzursuzluk

8 seansla hasta rahatladı, tedaviye son verildi, fakat hasta 3 ay sonra tekrar tedavi almak istedi ve 7 seans daha uygulama yapıldı ve hastanın ateş basma ve terleme yakınmaları tamamen ortadan kalktı.

H.A.

55

5 yıldır menopozda, ateş basması ve terlemeyi önlemek için menopoz ilacı kullanıyor.

10 seans tedavi yapıldı. 5.seanstan itibaren terleme ve ateş basmaları azaldı.      7. seanstan sonra ilaçları tamamen bıraktı.

B.A.

51

3 yıl önce geçirdiği ameliyattan sonra menopoza girmiş. Terleme ve ateş basmaları var.

3. seanstan itibaren hasta rahatlamaya başladı. Yine de tedavi 10 seansa tamamlandı.

Ş.G.

50

3 yıl önce menopoza girmiş. Çevre ile ilişkilerinde istemeyerek kırıcı oluyor ve sonra pişmanlık duyuyor. Terleme ve ateş basmaları fazla oluyor. Bu durum mesleğini icra etmesini olumsuz etkiliyor. İlaçlardan istediği sonucu alamamış.

Hasta 2. seansa geldiğinde teşekkür etti. Kendini iyi hissetmeye başladığını ifade etti. Tedavi, hastanın da isteği ile 14 seansa kadar sürdürüldü ve bırakıldı. Hasta çok rahatlamış olarak gönderildi.

F.T.

53

4 yıldır menopozda, terleme ve uyku düzensizliği nedeniyle başvurdu.

15 seanslık tedaviden sonra çok rahatladı ve tedavinin sonunda baştan bize söz etmediği migreni için ilaç almayı tamamen bıraktı.

Z.T.

49

2 yıldır menopozda ateş basmaları, terlemeler ve yaygın bel ve bacak ağrılarından yakınıyor.

3. seanstan sonra rahatlamaya başladı, 10 seanslık bir uygulamadan sonra çok rahatladı.