Akupunktur ile Kısırlık ve Tedavisi

Akupunkturun kısırlık (İnfertilite) üzerindeki etkilerine geçmeden önce bazı temel kavramları herkesin anlayabileceği bir dille açıklamaya çalışacağım.

Kısırlık, çiftlerin korunmasız olarak bir yıllık cinsel beraberliklerine rağmen çocuk sahibi olamama durumudur.

Evli çiftlerin %15-20'sinde bu durum ortaya çıkar.

İnfertilite'nin nedeni yaklaşık olarak %20 vakada saptanamaz. Nedeni belli olan vakaların yaklaşık %60'ı kadınla, %40'ı ise erkekle ilgilidir.

Gebe kalma olayı, erkekten gelen sperm hücresinin, kadında oluşan dişi hücreyle (ovum) birleşmesi ve oluşan ana hücrenin (zigot), ana rahmine (endometrium) yuvalanmasıdır.

Gebe kalamamanın nedenleri, döllenmenin herhangi bir aşamasındaki sorunlardan kaynaklanır.

 

İnfertilite nedenlerini ve tanısını ve batı tıbbı ile tedavisini şöyle özetliyebiliriz:

A- Erkekten gelen sperm hücresinde sorun olabilir. Bu erkeğe yapılacak sperm testi (spermiogram) ile anlaşılabilir. Tedavide spermleri güçlendirici bazı operasyonlar ve ilaç tedavileri yapılabilir. Sonuç alınamaz ise aşılama (inseminasyon) ve tüp bebek yöntemlerine başvurulur.

B- Kadında yumurtlama (ovulasyon) olmayabilir. Bu da ultrasonla (folikülometri) anlaşılabilir. Tedavide yumurtlamayı uyarıcı (Ovulasyon İndüksiyonu) ilaçlar kullanılır.

C- Kadında gebeliği destekliyecek olan hormonlarda eksiklik olabilir. Bu ise hormon tetkikleri ile anlaşılabilir. Tedavide eksik olan hormon yerine konur

D- Kadında döllenmiş yumurta hücresini ana rahmine (uterus) taşıyan kanallarda tıkanıklık veya  rahim şekil  bozukluğu (anomali) olabilir ki, bu da renkli filmle(HSG) ya da kapalı operasyonla (Laparaskopi) anlaşılabilir. Tedavide  kanallardaki tıkanıklık veya rahimdeki şekil bozukluğu cerrahi olarak giderilir.

 

KISIRLIKTA (İNFERTİLİTEDE) AKUPUNKTURUN YERİ

İnfertilite nedenleri ve tedavisi ile ilgili her yerde, hatta çok daha ayrıntılı olarak, bulabileceğiniz bu genel bilgileri anlattıktan sonra İnfertilitede Akupunktur'un yeri üzerinde duralım.

Çünkü bunu her yerde bulamayabilirsiniz.

İnsan ruhen ve bedenen bir bütündür. Ruh hali, çok derin mekanizmalarla bütün iç organların çalışması üzerine etki eder. Bir kez çocuk sahibi olamama korkusu çiftler üzerinde yerleşti mi, bu bütün sinir sistemi, hormon sistemi ve organ fonksiyonlarını olumsuz etkiler ve işin kötü tarafı birbirini tetikleyen  bir kısır döngüye dönüşür. Bu da üremeyle ilgili fonksiyonların daha da kötüleşmesine neden olur. İşte ilaçlarla tedavi etmekte çok zorlandığımız bu durumu Akupunktur'la çok daha iyi düzene sokmak mümkündür. Akupunktur'un stresi gidermekteki etkisini biz hastalarımız üstünde sayısız defa gözlemledik ve bu durum dünyada da ciddi bilimsel yayınlarla da doğrulanmaktadır.

Akupunktur'la vücudun kendini düzenleyen sistemini (otonom sistem) kontrol altına alınmakta, buna bağlı olarak üremeyle ilgili hormonal denge (Beta Endorfin, Serotonin, GnRH, Östrojen, Progesteron, PRL) daha kolay kurulabilmektedir. Bu da, erkekte sperm kalitesini artırmakta ve kadında hem yumurtlamayı iyileştirmekte ve hem de ana rahmine yuvalanmış yavru hücrenin tutunması yönünde kolaylık sağlamaktadır.

Akupunktur'un defalarca ispatlanmış olan karın alt bölgesini (pelvik bölge) kanlanmayı artırıcı etkisi nedeni ile rahim ve yumurtalıklar döllenmedeki işlevlerini daha iyi yapabilir hale gelmektedirler. Bu  etki ile yumurtlama fonksiyonu ve rahim içi yatağının, döllenmiş yumurtayı kabul etmesi işlevi daha verimli hale gelmektedir.

Akupunktur'un yukarıdaki etkileriyle ilgili olarak dünyanın birçok ülkesinde yapılan çalışmalar bunun doğruluğunu göstermektedir. Amerika, Almanya ve Danimarka'da yapılan çalışmalarda Akupunktur'un tüp bebek uygulamalarındaki başarı oranını yaklaşık %40 oranında artırdığı gösterilmiştir.

Biz, infertiliteyle ilgili olarak yaptığımız kendi uygulamalarımızda Akupunktur'un batı tıbbı ile birbirini destekler tarzda  uygulanmasının daha iyi sonuçlar vereceği kanaatine vardık.

İnfertilite nedeniyle tedaviye aldığımız, dört hastaya stresi azaltıcı ve yumurtlamayı uyarıcı akupunktur uygulaması yaptık. Spermiogramı kötü olan erkek hastamıza da, sperm kalite ve sayısını artırıcı Akupunktur uygulaması yaptık.

Bu hastaların hepsinde de yumurtlamayı sağladık. İki hastamız gebe kaldı. Bunlardan biri düşük yaptı, diğeri ise halen 16 haftalık gebe olarak takibimiz altındadır. Düşük yapan hasta ise;  2 yıllık evli ve polikistik overli idi. Halen  gebeliğini izlediğimiz hasta 4 yıllık evli ve Spermiogramı kötü idi.

Başarılı olamadığımız; iki hasta ise daha önce defalarca aşılama ve tüp bebek denenmiş ve sonuç alınamamış hastalardı. Biz bu hastalarda ovulasyonu sağladık, fakat gebeliği gerçekleştiremedik. Kanaatimizce;  bu hastalarda aşılama ve tüp bebek seansları sırasında akupunktur desteği almış olsalardı gebelik şansları artacaktı. Biz bu dört hastaya da sadece akupunktur yaptık.

Netice olarak; Akupunktur'un kısırlık tedavisinde batı tıbbına ciddi manada destek verebileceğini hem dünyada   yapılan bilimsel araştırmalarla, hem de sınırlı da olsa kendi uygulamalarımızla görmüş olduk. Bu  nedenle bu sorunları olan  insanlarımızın, herşeyin bir çaresi olacağı bilinciyle yılgınlığa düşmeden mücadele vermelerini öneriyorum.