OZON TEDAVİSİ

Ozon gazının tıpta kullanımı,tıp alanında başka birçok gelişmelerin de doğmasını zorlayan, Birinci Dünya Dünya Savaşı şartlarında başlamıştır.O yıllarda çürümekte olan yaraların,iyileşmeyen enfeksiyonların,abselerin tedavisinde lokal olarak kullanılmış ve iyi sonuçların alındığı gözlenince uygulama alanları genişletilmiş ve bugün dünyanın her ülkesinde yaygın bir kullanım bulan bir yardımcı tedavi yöntemi olmuştur.

TC Sağlık Bakanlığı'nın da, hekimleri bu konuda eğitmek ve amacıyla açtığı kurslardan sonra kullanımı daha yaygın ve bilinçli yapılır hale gelmiştir.Bu konuda eğitilen ve  sertifika alan hekimlerce uygulanmaktadır.

 

OZON GAZI NEDİR?

Ozon 3 Oksijen atomundan oluşmuş bir moleküldür.Kimyasal yazılımı O3 şeklindedir.

Normal havadaki soluduğumuz Oksijenden fazla olarak içerdiği fazladan bir Oksijen atomu nedeniyle fazladan enerji yüklüdür.Tedavide bu özelliğinden faydalanılmaktadır.

Doğada ise atmosferin 20-30 km yüksekliklerindeki üst katmanlarında bulunur ve Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlarını filtreleyerek canlılığın korunmasını sağlar.

Ozon gazı direkt  solunduğu takdirde ise toksik etkilidir.Zaten normal soluma havasında Ozon (O3)değil,Oksijen(O2)bulunmaktadır.Bu nedenle tıptaki ugulamalarda direkt soluma şeklinde kullanılmaz.

Tıpta kullanılan Ozon, saf Oksijene yüksek voltaj uygulayarak Ozona dönüştüren Ozon jenaratörlerinden elde edilir.

Tıbbi kullanımın haricinde, Ozon içme sularının ve havuzların sterilizasyonunda ve kimyasal beyazlatma işlemlerinde de kullanılmaktadır.

OZON GAZININ TIBBİ ETKİLERİ

1)İmmünmodülasyon Etki : Ozon Proinflamatuar Sitokinleri baskılar, Antienflamatuar Sitokinleri artırır, Sitokin regülasyonu yapar.

(Sitokinler,bağışıklık sisteminin işleyişinde görev alan moleküller olup hücreler arası haberleşme yaparlar. Peptid ya da glikoprotein yapısındadır. Lenfositler,Monositler ve Makrofajlar tarafından salgılanır.Sitokinler denince İnterferonlar,İnterlökinler,Kemokinler,Tümör Nekroz Faktörler akla gelir)

Sitokin regülasyonu etkisi nedeniyle Bağışıklık Sistemi Hastalıklarında kullanılmaktadır.

2)Antioksidan Etki:Ozonun bir fazla Oksijen atomu kanda oksidan olarak davranır ve bu da karaciğerden antioksidanların salınımını (SOD,Glutatyon,Katalaz) tetikler.Adete bir aşı etkisi yapmış olur.Bu da dejeneratif süreçlere karşı vücudun savunma mekanizmasını artırır.

3)Vazodilatasyon Etkisi:Ozon Nitrik Oksiti artırır,bu da damar genişlemesine neden olur.PO2 seviyesi ve kanda Oksijen çözünürlüğü artar.Bu da oksijenizasyonu,ATP sentezini yani Enerjiyi ve hücre yenilenmesini artırır.Dokulara daha fazla kan ve Oksijen ulaşır.Diabet gibi,Beyin kanlanmasının azaldığı hastalıklar gibi(bunama), Yaşlılık gibi ve dolaşımın bozulduğu hastalık durumlarında bu etki nedeniyle ciddi kullanım endikasyonu vardır.

4)İnsülin Direncini Azaltıcı Etki: Glikozun hücre membranından geçişini artırır ve Hb-A1C'yi düşürür.Bu etkiyi özellikle Tip-2 Diabette gösterir.

5)Yara İyileşmesini Hızlandırıcı Etki:Ozon Plateletleri aktive ederek içlerindeki Büyüme Faktörlerinin salınımını sağlar,bu da yara iyileşmesini sağlar.

6)Kanın Akışkanlığını Artırıcı Etki: Fibrinojeni azaltarak Trombosit agregasyonunu önler.

7)Ağrıyı Azaltıcı Etki: Endorfin salınımını artırtır.Prostoglandin ve Bradikinin salınımını inhibe der.

8)Beyinde Bioelektirik Aktiviteyi Düzenleyici Etki:Bu etkisi nedeniyle nöron fonksiyonlarında düzelmeler yapar. Epilepsi,Parkinson gibi hastalıklarda olumlu gelişmeler yapar.

9)Detoksifikasyon Etkisi: Faz-1(İşaretleme),Faz-2(Bağlama),Faz-3(Atılım) aşamalarında etkilidir.

Faz-1 için en iyi şelatör ozondur. Bu aşamada İşaretlemeyi Oksijen radikali ile yapar.Ozonun çıkardığı tek Oksijen atomu tüm toksinleri(pestisidler,deterjanlar,fenoller,kimyasal atıklar,aromatik bileşikler)okside ederek nötralize eder.

Faz-2 de antioksidan enzimleri artırdığı için toksinleri bağlar.

Faz-3 te ise toksinler gaita,idrar ve terle atılmış olur.

10)Enzim ve Hormon Regülasyonunu Sağlayıcı Etki:Hepatosit regenerasyonu sağlayarak karaciğer enzimlerini düşürür.

11)Lipoliz Etkisi:Lokal lipoliz etkisi ile yağ hücrelerini yıkar.Aterom plaklarını çözebilir.

 

OZON TEDAVİSİNİN UYGULANABİLECEĞİ HASTALIKLAR

Ozon Tedavisi modern tıbba yardımcı bir uygulamadır.Bu nedenle aşağıda belirteceğim durumlar hariç,TEDAVİLERDEN İYİ SONUÇ ALINAMAYAN BÜTÜN KRONİK HASTALIKLARDA kullanılabilir.

KİMLERE OZON TEDAVİSİ YAPILMAZ

1) Favizm Hastalığı olanlar(Bunlar doğuştan enzim eksikliği olan ve bakla yiyince kan hücreleri yıkılan kişilerdir.Bakla yiyemediği için bunlar kendini bilir.)

2) Hipertiroidi hastaları,Hashimoto Hastaları

3) Coumadin kullananlar

4) Derin Trombositopeni,Anemisi olanlar

5) Organ Transplantasyonu Yapılmış Olanlar

6) Antioksidan Sistemin Çok Zayıf Olduğu Kişiler(Toplumun %2 si ve genelde çok yaşlı ve düşkün kişiler)

7) Kronik Pankreatit

8) Kortizon Kullananlar(Uzun süreli ve yüksek doz)

9) Aşırı Alkol Alan Kişiler

 

OZON TEDAVİSİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

  I- MAH"Major Oto Hemoterapi":Damardan 100 cc kan alınır ozonlanır,yine damardan verilir.En etkili uygulama yöntemidir.Sistemik bütün hastalıklarda yapılır.Haftada 1-2 kez olmak üzere,genelde 8-10 seans yapılır.

 II- Minor Otohemoterapi:Damardan 5 cc kan alınıp ozonlanır,intramusküler verilir.Allerjik durumlar,Saman nezlesi,Ürtiker,Akne,Fronkülozis de uygulanır.

III- İntranazal Uygulama:Yalnız buruna ve sinüslere ozon gazı uygulaması.Sinüzitlerde uygulanır.

 IV- Lokal Uygulamalar:Eklemlere,kaslara,cilde,mesaneye direkt ozon gazı uygulamalarıdır.Ağrılı durumlarda bölgeye ozon enjekte edilir.

  V- Rektal Uygulama:Barsaklarla ilgili hastalıklarda ozon gazının rektal yoldan verilmesidir.

 

OZON TEDAVİSİNDE YARARLANMA ORANI

Yapılan çalışmalarda ozon tedavisi uygulanan hastaların %90'ı az ya da çok aranda fayda görmekte,%10'u ise tedaviden fayda görmemektedir.

 

OZON TEDAVİSİ RİSKLERİ

Bazı hastalarda şikayetlerinde artış olabilir.Bunlarda tedaviye devam edilmez.Bu oran %2'dir.

Kendi hastalarımda aşağıdaki durumları gördüm:

1)Ozon gazının bölgesel uygulamalarında gazın geçici hafif yakıcı etkisini bazı hastalar hissediyor.

2)Mesane içi uygulamalarda(bu uygulama, geçmeyen idrar yolları enfeksiyonlarında yapılır)gazın mesaneye verilmesinden sonra 20-30 dakika süren hafif-orta şiddette bir kasık ağrısı olabiliyor.

3)MAH uygulanan hastalarda damar yolu iyi değilse, uygulamada birkaç kez damara girmek gerekebiliyor.

Literatürde hayatı tehdit eden durumların, ancak damar içine direk gaz verildiği ve bölgesel uygulamalarda çok yüksek hacim verildiğinde ortaya çıktığını yazıyor.

Bu durumları göz önüne alınca ,dikkat edildiği taktirde, riskli bir tedavi yöntemi olmadığı anlaşılmaktadır.

 TEDAVİ SONUÇLARI

Burada,eğitimlerde gördüğümüz hastalar değil,yalnız kendi muayenehanemde tedavi ettiğimiz hastalar hakkında bilgi vereceğim.

MAH "Major Otohemoterapi" yaptığım hastalar:

I-33 yaşında hiç bir tedaviye yanıt vermeyen Kronik Sinüzitli genç erkek hasta.Baş ve yüz ağrısı,öksürük,yüzde ödem,ses kısıklığı ve sorunun 6 aydır sürmesinin getirdiği bezginlik ve ümitsiz ruh hali.Haftada bir MAH,haftada bir Minor ve haftada bir Nazal Ozon uygulaması başladık.Üçü de aynı hafta içinde aynı anda yapıldı.Hastanın yakınmaları 3. haftada tamamen ortadan kalktı.Tedaviye sekiz seans devam edildi.Şu anda hiç bir yakınması yok.Kendisi 8 yıldır ,kulaklarındaki basınçtan dolayı denize dalamadığını,ama bu tedaviden sonra hiç bir sorununun kalmadığını ve denize bile dalmaya başladığını ifade etmekte.

II-55 yaşında erkek hasta,3 yıldır tedavilere yanıt vermeyen güneş ışınlarına bağlı aşırı duyarlık ve göz kızarması yakınması nedeniyle ozon tedavisi başlandı.Güneş ışınlarına aşırı duyarlık kısmen azalsa bile tam geçmedi.Kendisinde gelişen başka değişimleri de paylaştı.Tedaviden sonra yüzündeki kırışıklıkların azaldığını ve bunu çevresindekilerin farkettiğini,ayrıca kendisini çok enerjijk  hissetiğini ifade etmekte.

III-70 yaşında 8 ay önce Parkinson tanısı almış bayan hasta.Yüzü Parkinson hastalarına özgü tipik ifadesiz maske yüz görünümünde,beden hareketleri ağrılı,sağ kolunda kasılma,gece yatakta zor dönebilme yakınmaları var.Parkinson ilaçları alıyor.ilaçlarına devam etmesini,ozon tedavisinin tedaviye ciddi destek sağlayabileceğini kendilerine söyledik.Haftada bir ozon tedavisine başlandı.5. seanstan sonra kendini daha iyi hissetmeye başladı.İlerleyen seanslarda yüzündeki hastalığa özgü ifadesizlik kaybolmaya ,yürüyüşleri düzelmeye,ağrıları azalmaya,hareketleri düzelmeye başladı.On seans tedavi yapıldı.il dışından gelen hastamız ,kendini aylardır görmeyen nöroloji uzmanına göründükten sonra sevinçle bizi aradı.Meslektaşımız değişimlere çok şaşırmış ve mutlu olmuş.Tabii hasta da mutlu.İlaçlarında değişime gidilmiş.