Migren ve Akupunktur

Baş ağrıları hekime başvurma nedenleri arasında  en ön sırada gelir. Ancak baş ağrısının migren dışında tümör,anevrizma,enfeksiyon,hipertansiyon,sinüzit,stres gibi birçok nedenleri olduğunu önceden belirtmek gerekir.

Migren Nedir?

Migren,baş ağrısı atakları şeklinde ortaya çıkan ve ağrıya bulantı,kusma,bazan da çift görme,ışığa hassasiyet ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerin de eşlik ettiği bir hastalık tablosudur.

Sıklıkla kadınları tutar.Her beş kadından birinde migren vardır.Genelde 20-50 yaşları arasında görülür.Çocuklukta da başlayabilir ama 50 yaşından sonra başlaması nadirdir.

 

 

Migreni Tetikleyen Faktörler

Stres,yorgunluk,uykusuzluk,açlık,rüzgar,mens dönemi hormonal değişimleri,bazı yiyecekler... migren atağını başlatan nedenlerdir.

Migren Tanısı Nasıl Konur?

Migren tanısı,hastanın öyküsü ve klinik tablosu ile konur.Nörolojik muayene bulguları,MRI ve Tomografi sonuçları normal çıkar.

Tanıda hastanın kendisinin de uygulayabileceği Migren Testi yol göstericidir. Şu üç sorudan en az ikisine evet deniyorsa,migren olma ihtimali yüzde doksandır.

1.Baş ağrısından önce sizi "ışık" rahatsız etti mi?

2.Baş ağrısı sırasında "bulantı" oldu mu?

3.Son üç ay içinde ,başağrısı nedeniyle "işinizden kaldığınız" oldu mu?

Migrenin Patofizyolojisi

Tıbbi açıdan oluş mekanizması değerlendirildiğinde bir "Otonom Sistem"dengesizliği olduğu anlaşılmaktadır.Buna bağlı olarak,bu sistemin kontrolündeki damarların ve barsakların yapısını oluşturan, düz kaslarda koordinasyon bozukluğu ortaya çıkar ve dengesiz damar daralmaları ve genişlemeleri hastalığın patofizyolojisini oluşturur.

Migrenin Çeşitli Formları

 Migren,değişik şekllerde kendini gösterebilir.

Basit Migren adı verilen tip, vakaların çoğunu oluşturur ve yalnız baş ağrısı atağı vardır.Bunlar bazan tatlı isteği veya esneme gibi belirtilerle ağrının geleceğini anlayabilir.

Auralı Migren adı verilen bir tip migrende ise ,ağrı atağından önce göz önünde parlak ışıklar belirebilir.

Bazı migrenlerde ağrıya bilinç bulanıklığı da eklenir.

Bazı hastalarda ise konuşma bozukluğu,kulak çınlaması,çift görme,dengesizlik de baş ağrısına eşlik edebilir.

Bazı hastalarda ise ağrı atağına geçiçi felç durumu eşlik edebilir.

Ağrının olmadığı ve yalnız sürekli bulantı ve kusmanın olduğu bir tür migren "Abdominal Migren" türü çocuklarda görülür.

Yine migren kabul edilen ve baş ağrısı olmayıp yalnız göz önünde ışık belirmeleri şeklinde ortaya çıkan bir migren türü de vardır.

Migren Ağrısının Kliniği

Migren başağrısı dört safhada seyreder.

1.Prodromal Dönem:Baş ağrısı başlamadan önceki saatlerde yorgunluk hissi,zihnini toparlayamama,ensede sertlik hissi,tatlılara ve bazı besinlere isteğin artması.

2.Aura Dönemi:Göz önünde parlak ışıklar,bazan da yüz ve ellerde uyuşmalar,konuşma güçlüğü  beliririr.

3.Ağrı Dönemi:Başın bir tarafını,bazan da iki tarafını tutan zonklayıcı ve orta-ağır şiddette bir ağrıdır.Genelde bir gün sürer.Nadiren günlerce de sürebilir ,buna "migren statusu" denir.

4.Düzelme Dönemi:Bir günün sonuna doğru ağrı hafifler ve geçer.Hasta ağrının sonunda genellikle yorgun düşer.

Migrenin Tedavisi

 A-Modern Tıp Yöntemleri

Bu amaçla:

1)İlaç  Tedavisi: Migren ağrısının başlamasını önleme ve buna rağmen  ağrı oluşursa onu kesme amaçlı ilaçlar kullanılabilir.

2)Botoks Tedavisi:Ağrıyan bölge kaslarına botoks toksini enjekte edilir.

3)Nöral Tedavi:Ağrıyan bölge cildine lokal anestezik ilaçlarla enjeksiyon yapılması şeklindedir.

B-Akupunktur Tedavisi:

Migren tedavisinde en etkili yöntem akupunktur tedavisidir.Vücut ve Kulak akupunkturunun birlikte uygulanmasıyla 10-15 seans sonunda yüzde doksan hastada kalıcı iyileşme sağlanabilmektedir.Hiç ilaç yada cerrahi bir yöntem uygulamadan ve de dikkatli yapıldığında yan etkisi olmayan ;etkisini vücudun kendi kendini onarma gücünden alan, doğal bir tedavi yöntemi olduğu için bu hastalığın tedavisinde akupunktur tedavisinin ilk tercih olması gerekir.

Aşağıdaki tabloda akupunktur tedavisi uyguladığımız migren hastalarındaki sonuçları görüyorsunuz.Bu sonuçlar Güneş Hastanesi ve kendi muayenehanemdeki

kayıtlı hastalarımıza aittir.

 Hasta                        Şikayeti-Özelliği                                                        Yapılan Tedaviler                                          Sonuçlar 

_________          _________________________________         _____________________________               ________________________________

K.N 33 yaş Kadın     3 yıldan beri migren ağrısı atakları var        13 seans uygulama yapıldı                             2. seanstan itibaren ağrıları azaldı ve 13  seans

                              Ev kadını                                                                                                                                  sonunda tamamen düzeldi.

A.N 29 yaş Kadın     5 yıldır auralı migreni var                           10 seans ve 15 gün sonra tekrar 10                Ağrılar tamamen geçti.Bazan yalnız ışık aurası

                               Sağlık çalışanı                                          seans uygulandı.                                           oluyor,fakat başağrısı olmuyor.

G.G 32 yaş Kadın      3 yıldır migreni var                                    15 seans uygulandı                                        3. seanstan itibaren ağrıları hafifledi,12 seans-

                              Ev kadını                                                                                                                                  sonunda ağrı tamamen geçti.

C.D 35yaş Kadın        10 yıldır migreni var                                 6 seans uygulandı                                          Hasta ağrısının geçmemesi üzerine tedaviyi bı-

                                Ev kadını                                                                                                                                 raktı.

G.A 12 yaş Çocuk     3 yıldır migreni var.Atağın gelmesini           15 seans uygulandı.                                       3. seanstan sonra ağrı hafifledi.5. seanstan iti-

                               önlemek için antiepileptik kullanıyor.                                                                              baren antiepileptik(Tegretol) kademeli olarak

                               Galatasaray alt yapısında sporcu                                                                                    azaltılarak kesildi.13. seanssonunda ağrı tama-

                                                                                                                                                                 men ortadan kalktı.

S.Z.35 yaş Kadın        10 yıldır migreni var.                               İki kere 12 seanslık uygulama                       İlk 12 seans sonunda ağrılar geçti.Bir ay sonra   

                               Özel sektör çalışanı                                 yapıldı.                                                            yeni bir atak olması üzerine 12 seanslık bir uy-  

                                                                                                                                                                  gulama tekrar yapıldı.Ağrıları kalmadı.

U.O  32 yaş Erkek     8 yıldır migreni var                                    15 seans ugulama yapıldı                              3. seanstan sonra ağrıları hafiflemeye başladı ve

                               Sebest meslek sahibi                                                                                                  12 seans sonunda ağrıları tam geçti.

Ö.H.33 yaş Kadın      6 yıldır migreni var                                   14 seans tedavi yapıldı                                  2.seanstan sonra ağrılar hafifledi,12 seans sonra

                                                                                                                                                               tam geçti.

T.S 32 yaş Erkek       1 yıldır migreni var                              8 seans tedavi uygulandı                                    8. seansa geldiğinde"ağrımın yüzde doksanı gitti,

                               MEB çalışanı                                                                                                                hayatımı artık böyle sürdürebilirim"dedi ve diğer

                                                                                                                                                                seanslara gelmedi.

G.Ç.28 yaş kadın     2 yıldır migreni var                               7 seans tedavi yapıldı.                                        2. seanstan itibaren ağrısı azaldı.5. seanstan

                              Özel okulda öğretmen                                                                                                   sonra tamamen geçti.

NOT:Bu hastalarımızın bazıları beş yıl önce tedaviye aldığımız,bazıları da son bir yıl içinde tedavi ettiğimiz hastalardır.Bunlardan iyi sonuç alamadığımız C.D isimli hastamız dışındadaki diğer hastalarımız,bana bayram-yılbaşı gibi çeşitli vesilelerle ulaştıklarında hep ağrılarının hiç olmadığını beyan etmektedirler.

Tedavisini yeterli görerek 8. seansta sonlandıran T.S isimli hastamızda ise, henüz bir ay üzerinden geçmiş olduğu için onun son durumuna yorum yapmayı doğru bulmuyorum.